Tom Isaksson

Projektipäällikkö & Senior Consultant

Tomilla on laaja kokemus IT-alalta eri rooleissa sekä projektipäällikkönä, että laadun, prosessien ja menetelmien kehityksessä. Hänen vahvuuksiaan ovat kyky liikkua organisaatiotoiminnan eri tasoilla, ja kytkeä johtamisen tavoitteet arkipäivän toimintaan.

Osaamisalueet

 • Ohjelmistokehityksen eri roolit, vaatimusmäärittely, tekninen toteutus, projektinhallinta, palvelunhallinta (myös kansainväliset projektit)
 • Sähköinen asiointi, tunnistautuminen ja allekirjoitus

Ohjelmistokehitysmallit ja menetelmät:

 • PRINCE2
 • RUP
 • Scrum, SAFe, Kanban
 • Lean
 • Muutosjohtaminen, strategian arviointi ja jalkauttaminen, tiimien itseohjautuvuus
 • Lean valmennus, Kaizen fasilitointi ja koulutus

Kurssit

SIAM, 2019
Prince2, 2017
SAFE Agilist, 2016
TOGAF L2, 2015

Scrum Product Owner, 2014
Cobit, 2014
ITIL V3, 2011

Kokemus

Lean -valmentaja,  konsultti ja kouluttaja

 • Lean -valmennus (sekä IT spesifinen että toimialariippumaton), jatkuvan parantamisen malli tiimeissä sekä konsultointi, Kaizen –työpajojen fasilitointi (arvovirran visualisointi ja sujuvoittaminen, yleinen ongelmanratkaisu), koulutukset ml. Lean coach –koulutukset
 • Strategia-arvioinnit osallistavan joukkodialogin avulla ja jalkautus itseohjautuviin tiimeihin
 • Lean –sekä palvelumuotoilutarjooman kehitys ja myynti

IT Ohjelmistokehitys, useita rooleja

 • Arkkitehti, tekninen projektipäällikkö: Web –pohjaiset edustasovellukset keskuskoneintegraatioissa, sähköinen asiointi, single-sign-on
 • Vaatimusmäärittelijä
 • Palvelu- ja sisältövastaava
 • Projektipäällikkö

Menetelmistö– ja laatukonsultti

 • Ohjelmistokehitysmenetelmistön käyttöönotto, tuki, koulutus, katselmoinnit ja laadunvarmistus sekä edelleen kehittäminen asiakkaan liiketoiminnan tarpeiden pohjalta monitoimittajaympäristössä
 • Laatu- ja organisaation kypsyysarvioinnit
 • Menetelmätiimin vetäjä, asiakasvastuullinen ja senior –jäsen
 • Toimintapamuutosten koulutus ja läpivienti projekteissa sekä jatkuvassa ylläpidossa
 • PRINCE2 –käyttöönotto ja vaatimustenhallinnan kehittäminen ketterässä toimitusprojektissa

Mietitkö kehitysprojektin aloittamista?

Ota yhteyttä, niin viedään projekti maaliin!