Digioiva - Ohjausryhmän asiantuntijapalvelut
OHJAUSRYHMÄN
ASIANTUNTIJAPALVELUT

Ohjausryhmän asiantuntijapalvelut

Ohjausryhmän asiantuntijapalvelut antavat ”toisen mielipiteen”

  • Annamme ulkoisen näkemyksen projektiin
  • Tuomme ryhtiä ja tehokkuutta ohjausryhmätyöhön
  • Toimimme projektipäällikön tukena projektin aikana
Kysy lisää!

Miksi ohjausryhmän asiantuntijapalvelut?

Mitä lisäarvoa ohjausryhmän asiantuntijapalvelut tuovat projektille?

Autamme asiakkaitamme saamaan kaiken tehon irti ohjausryhmän ja projektipäällikön työskentelystä. Ohjausryhmän asiantuntijapalvelut auttavat ryhmää pysymään samalla sivulla ja varmistavat sekä sisäisen että ulkoisen viestinnän toimivuuden. Ohjausryhmän asiantuntijapalvelun hyödyt konkretisoituvat riskien tunnistamisessa, ongelmien ennakkoluulottomassa ratkaisussa, tehokkaina kokouksina, ohjausryhmän jäsenten selkeinä rooleina ja vastuina, toimivina käytäntöinä, laadukkaina pöytäkirjoina ja projektin järjestelmällisenä ohjauksena.

Mitä hyötyä ulkoisista ohjausryhmän tukipalveluista on?

Ohjausryhmän asiantuntijapalvelu on hyödyllinen, jos projektille ei haluta hankkia ulkoista projektipäällikköä, mutta ohjausryhmä tarvitsee toimintansa tueksi ulkoisen ja asiantuntevan ”toisen mielipiteen”. Asiantuntevinkin ohjausryhmä hyötyy ulkopuolisesta sparrauksesta sekä objektiivisesta ja kokeneesta projektijohtajasta. Palvelu auttaa kirkastamaan eri roolien tehtävät ja kantamaan määritellyt vastuut projektin alusta loppuun saakka.

Miten ulkoiset tukipalvelut hyödyttävät projektipäällikköä?

Projektipäällikön tuki auttaa projektipäällikköä pitämään ohjakset hyppysissä, pysymään kartalla projektin etenemisestä ja hyödyntämään omaa työaikaansa tehokkaammin. Samalla varmistetaan projektin muiden henkilöstöresurssien tehokas hyödyntäminen siten, että ohjausryhmän jäsenet varmistavat kukin tahollaan projektin merkittävyyden ja huolehtivat riittävästä viestinnästä tahoillaan. Kysy lisää ohjausryhmän asiantuntijapalveluista ja projektinhallinnasta. Takaamme tehokkaasti ja ammattitaidolla etenevän kehitysprojektin, loistavat tulokset ja laadukkaan yhteistyön – alusta loppuun.

Kysy lisää!

Mika Lappalainen, toimitusjohtaja

+358 400 703 813
mika@digioiva.com

Simo Lääveri, partneri

+358 40 7343 640
simo@digioiva.com

Kaikki palvelumme
Ohjausryhmän asiantuntijapalvelut

Ohjausryhmän asiantuntijapalvelut

Projektivalmennus

Projektivalmennus

Projektinhallinta

Projektinhallinta

Palvelumuotoilun tuki

Palvelumuotoilun tuki

Lean ja prosessien kehittäminen

Lean ja prosessien kehittäminen