Digioiva - Ohjausryhmän asiantuntijapalvelut

OHJAUSRYHMÄN
ASIANTUNTIJAPALVELUT

Ohjausryhmän asiantuntijapalvelut

  • Annamme ulkoisen näkemyksen projektiin
  • Tuomme ryhtiä ja tehokkuutta ohjausryhmätyöhön
  • Toimimme projektipäällikön tukena projektin aikana
Kysy lisää!

Miksi ohjausryhmän asiantuntijapalvelut?

Mitä lisäarvoa ohjausryhmän asiantuntijapalvelut tuovat projektille?

Ohjausryhmän asiantuntijapalvelumme on asiakkailta saamamme palautteen pohjalta suunniteltu palvelu, jossa autamme saamaan kaiken tehon irti sekä ohjausryhmän että projektipäällikön työskentelystä. Palvelumme auttaa ohjausryhmää ja projektipäällikköä pysymään yhteisellä kartalla ja varmistamaan sekä sisäisen että ulkoisen viestinnän toimivuuden. Ohjausryhmän asiantuntijapalvelun hyödyt konkretisoituvat riskien tunnistamisessa, ongelmien ennakkoluulottomassa ratkaisussa, tehokkaina kokouksina, toimivina käytäntöinä, laadukkaina pöytäkirjoina ja projektin järjestelmällisenä ohjauksena.

Miten ulkoiset ohjausryhmän tukipalvelut hyödyttävät ohjausryhmää?

Asiantuntevinkin ohjausryhmä hyötyy ulkopuolisesta sparrauksesta sekä objektiivisesta ja kokeneesta projektijohtajasta kokouksensa osana. Ulkopuolisen osallistuessa kokoukseen toiminnasta saadaan luonnollisesti hallittua ja tehokasta. Jos ohjausryhmän sisäinen vastuunjako ei ole täysin selvillä tai jos työpanos uhkaa lipsua lähinnä kahvinjuonnin puolelle, ohjausryhmän tukipalvelut auttavat kirkastamaan roolin mukaiset tehtävät ja kantamaan määritellyt vastuut projektin alusta loppuun saakka. Ohjausryhmän asiantuntijapalvelu on hyödyllinen ratkaisu projektille, jolle ei haluta hankkia ulkoista projektipäällikköä, mutta jonka ohjausryhmä tarvitsee toimintansa tueksi ulkoisen ja asiantuntevan ”toisen mielipiteen”.

Miten ulkoiset projektipäällikön tukipalvelut hyödyttävät projektipäällikköä?

Projektipäällikön tuki auttaa projektipäällikköä pitämään projektin ohjakset hyppysissä, pysymään kartalla projektin etenemisestä ja ottamaan oman arvokkaan työaikansa kokonaisuudessaan hyötykäyttöön. Samalla varmistetaan projektin muiden henkilöstöresurssien tehokas hyödyntäminen. Kysy lisää ohjausryhmän tukipalveluista ja projektijohtamisesta. Takaamme tehokkaasti ja ammattitaidolla etenevän digiprojektin, loistavat tulokset ja laadukkaan yhteistyön – alusta loppuun.

Kysy lisää!

Mika Lappalainen, toimitusjohtaja

+358 400 703 813
mika@digioiva.com

Simo Lääveri, partneri

+358 40 7343 640
simo@digioiva.com

Kaikki palvelumme

Ohjausryhmän asiantuntijapalvelut

Ohjausryhmän asiantuntijapalvelut

Projektivalmennus

Projektivalmennus

Projektinhallinta

Projektinhallinta

Palvelumuotoilun tuki

Palvelumuotoilun tuki