Ulkoistettu markkinointiviestintä toimii, kun kommunikointi on kohdillaan.